Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Forskningsadministrativ avdeling får et utvidet ansvar for forskerutdanningen ved UiB.
UiBs administrative ledere samlet for å drøfte implementeringen av anbefalingene fra Ou-prosjektet.
Få nye perspektiver på FNs Sustainable Development Goals og bli kjent med PhD-kandidater fra hele verden.