Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

Mellomledere fra sentraladministrasjon, fakultet og institutt var samlet i Universitetsaulaen den 28.mars. Hensikten med samlingen var å legge til rette for samarbeid på tvers, dialog og økt bevissthet rundt hverandres fagfelt og arbeidshverdag.