Hjem
Universitetsdirektørens kontor

Nyhetsarkiv for Universitetsdirektørens kontor

UiB er et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet, men hvordan skal vi fortelle historien om UiB ute i verden? Prosjektet strategisk forskningskommunikasjon er et samarbeid mellom FIA og KA, der målet er å posisjonere UiB som et verdensledende forskningsuniversitet.