Hjem
Global og utviklingsrelatert forskning

Nyhetsarkiv for Global og utviklingsrelatert forskning

Hva er rollen til høyere utdanningsinstitusjoner og nord-sør-samarbeid i utformingen av FHs nye bæerkraftmål?
Kan vi oppnå et bærekraftig samfunn? Med flere åpne foredrag mellom 15. og 27. juni setter Bergen sommer-forskerskole fullt fokus på hvordan.