Home
Global and development-related research

News archive for Global and development-related research

Hva er rollen til høyere utdanningsinstitusjoner og nord-sør-samarbeid i utformingen av FHs nye bæerkraftmål?
Kan vi oppnå et bærekraftig samfunn? Med flere åpne foredrag mellom 15. og 27. juni setter Bergen sommer-forskerskole fullt fokus på hvordan.