Home
Global and development-related research

News archive for Global and development-related research

Høstens seminarserie tar for seg tema som opptar UiB Globals tre forskergrupper, fra vann og utvikling, religioner i forandring til hvordan vitenskapenskapen kan støtte opp om FNs nye utviklingsmål.