Hjem
Global og utviklingsrelatert forskning

Nyhetsarkiv for Global og utviklingsrelatert forskning

Høstens seminarserie tar for seg tema som opptar UiB Globals tre forskergrupper, fra vann og utvikling, religioner i forandring til hvordan vitenskapenskapen kan støtte opp om FNs nye utviklingsmål.