Hjem
Bergen sommer-forskerskole

Nyhetsarkiv for Bergen sommer-forskerskole

Hvordan kan forskningen din bidra til å løse globale utfordringer? Hvordan utvikler, driver og formidler du forskning for å stimulere til sosial endring?