Hjem
Etter- og videreutdanning

Nyhetsarkiv for Etter- og videreutdanning

Tematiske klynger, tettere faglig samarbeid med NHH, Kunst- og designhøgskolen, Høgskolen i Bergen og et mer formalisert UH-nett Vest. Langs disse linjene vil UiB svare på strukturutfordringen fra Kunnskapsdepartementet.