Hjem
Etter- og videreutdanning

Nyhetsarkiv for Etter- og videreutdanning

Ann Margret Hauknes er nytilsatt daglig leder ved Kontor for etter- og videreutdanning. Hun har ambisjoner om å koble arbeids- og samfunnsliv tettere på etter- og videreutdanningsvirksomheten ved UiB.