Hjem
Etter- og videreutdanning

Nyhetsarkiv for Etter- og videreutdanning

Kompetansebehov knyttet til Norges mest omfattende klimatiltak dekkes gjennom et nytt videreutdanningstilbud fra Universitetet i Bergen.