Hjem
Kunst og hage

Nyhetsarkiv for Kunst og hage

Uglen sittende på de syv fjell er UiBs emblem, og en viktig del av universitetets identitet. Tradisjonelt sett har uglen vært et tegn på visdom, og assosieres gjerne med den greske gudinnen Athene. I Rachel E. Huglens nye frise på Sydneshaugen skole har den ærverdige fuglen fått en friskere og mer barnlig utforming.
HF-bygget har fått et nytt kunstverk, laget av Toril Johannessen. Verket tematiserer begrepet tid og tidens kulturhistorie gjennom et element som avviker fra vår vanlige tidsmåling: en metrisk klokke. Klokken skal stå ute i atriet, og ni grafiske arbeider som på ulike vis omhandler tid og historie vil bli plassert inne i vestibylen. Vi spør kunstneren ut om prosjektet Historisk tid.
Det nye kunstverket i HF-bygget består av en titimers klokke og ni grafiske trykk, som på ulike måter tar for seg "tid" som fenomen.