Hjem
Engelsk

Nyhetsarkiv for Engelsk

– Eg trur alle arbeidsgjevarar skjønar at dei som har studert språk er hardtarbeidande, sjølvstendige, modige og tolmodige.