Hjem
Senter for ernæring

Nyhetsarkiv for Senter for ernæring

Vil du være forsøksperson i prosjektet «Hjerne-tarm-mikrobiota-aksen ved irritabel tarm»?
Årets KEFF-konferanse ble holdt i Bergen 18.-19. mars og ble en stor suksess med over 220 deltakere.