Hjem
Senter for ernæring

Nyhetsarkiv for Senter for ernæring

Onsdag 4. september ble kliniske ernæringsfysiologers dag for første gang markert i Norge.
Som velferdssamfunn kan vi ikke akseptere at eldre blir underernærte.
Antallet som fullammer barna sine går nedover, likevel er amming den beste måten å gi mat til nyfødte frem til anbefalte seks måneder, påpeker professor Jutta Dierkes ved Senter for ernæring.