Hjem
Senter for ernæring

Nyhetsarkiv for Senter for ernæring

De friskeste eldre som opereres for hoftebrudd, går ned i vekt etter at de kommer hjem fra sykehus. Denne pasientgruppen bør følges bedre opp, mener forsker Hanne Rosendahl-Riise, ved Mohn ernæringsforskningslaboratorium, Senter for ernæring.