Hjem
Senter for ernæring

Nyhetsarkiv for Senter for ernæring

En ny studie produsert av ernæringsstipendiat Helene Dahl, i samarbeid med farmasøyter og nefrologer, ser på sammenhengen mellom medikamentlister og ernæring hos kronisk nyresyke.
I prosjektet MEST-ERN skal ernæringsstudenter veilede og vurdere hverandre når de er i praksis. Prosjektet er nå tildelt fem millioner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDIR).