Hjem
Strategi 2019–2022

Nyhetsarkiv for Strategi 2019–2022

I eit eige møte om biologisk mangfald i verdshava gav forskarar og andre aktørar verdifulle råd til Utanriksdepartementet før viktige forhandlingar i FN om regulering av ressursutnytting på det opne hav.