Hjem

NorEMSO

Hovedinnhold

Fram Strait

Hva foregår egentlig i vannmassene i dyphavet?

Ilker Fer og hans kollegaer får muligheten til å vite mer om dette, når Forskningsrådet gir grønt lys.

NorEMSO er et sett med koordinerte, storskala dypvannsobservatorier som vil etablere en norsk node i et tverrfaglig europeisk infrastruktur for havbunn- og vannmasseobservasjon (EMSO). EMSO er et europeisk forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC) med formål å utforske havene for å bedre forstå deres kritiske rolle i klimasystemet. NorEMSO er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektpartnere er Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, NORCE, Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt og Meteorologisk institutt.

Foto/ill.: Kaura De Steur, UiB

NorEMSO er et sett med koordinerte, storskala dypvannsobservatorier som vil etablere en norsk node i et tverrfaglig europeisk infrastruktur for havbunn- og vannmasseobservasjon (EMSO). EMSO er et europeisk forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC) med formål å utforske havene for å bedre forstå deres kritiske rolle i klimasystemet. EMSO har observatorier i Atlanterhavet, Middelhavet og Svartehavet. De nordiske havene er særdeles viktige for klimasystemet vårt og for den globale havsirkulasjonen, men dette området har framstått som et stort gap i EMSO.  NorEMSO dekker dette gapet ved å opprette et omfattende observasjonsnettverk i De nordiske havene. Her vil NorEMSO utvide eksisterende og etablere ny infrastruktur som skal koordineres med og integreres inn i EMSO.

 

Tidligere artikler på nettet

Får klarsignal for nytt nasjonalt havobservatorium 

NorEMSO: Styrker observasjonskapasiteten til havs

CAGE contributes to new Norwegian deep-ocean observation system (engelsk)

Mer data fra havene

Nyhet
Ilker Fer

Får klarsignal for nytt nasjonalt havobservatorium til 100 millioner kroner

Hva foregår egentlig i vannmassene i dyphavet? Ilker Fer og hans kollegaer får muligheten til å vite mer om dette, når Forskningsrådet gir grønt lys.

NOREMSO PROSJEKTLEDELSE

Prosjektledere er Ilker Fer (UiB), sammen med Benedicte Ferré (UiT).

Ilker Fer | ilker.fer@uib.no

Benedicte Ferre | benedicte.ferre@uit.no

logos