Hjem

NorEMSO

Hovedinnhold

NorEMSO Promo

Hva foregår egentlig i vannmassene i dyphavet?

Ilker Fer og hans kollegaer får muligheten til å vite mer om dette, når Forskningsrådet gir grønt lys.

NorEMSO er et sett med koordinerte, storskala dypvanns- observatorier som vil etablere en norsk node i et tverrfaglig europeisk infrastruktur for havbunn- og vannmasseobservasjon (EMSO). EMSO er et europeisk forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC) med formål å utforske havene for å bedre forstå deres kritiske rolle i klimasystemet. NorEMSO er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektpartnere er Universitetet i Bergen, Havforskningsinstituttet, NORCE, Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutt og Meteorologisk institutt.

Forskningskonsortiet EMSO ble etablert i september 2016 og er nå en ERIC. EMSO har som mål å utforske hav som ikke har blitt grundig forsket på, for å få en bedre forståelse av den kritiske rollen havene spiller i jordsystemene, og det er observatorier i viktige områder i Atlanterhavet, Middelhavet og Svartehavet. De nordiske hav, som spiller en viktig rolle i vårt klimasystem og i den globale havsirkulasjonen, fremstår som et stort og viktig hull i EMSO. NorEMSO vil fylle dette hullet ved å lage et omfattende observasjonsnettverk av De nordiske hav og gjøre det til en del av EMSO. NorEMSO vil gjennomføre dette ved å utvide eksisterende, og etablere ny infrastruktur i tillegg til å koordinere og innlemme det i EMSO. 

Nettverket til NorEMSO i De Nordiske hav har tre hovedkomponenter: fortøyde observatorier, undervannsglidere og et havbunnsobservatorium nær et hydrotermisk område på Mohnryggen. NorEMSOs overordnede vitenskapelige mål er å få en bedre forståelse av driverne av de temporale og romlige endringene av vannmasse-transformasjoner, havstrømmer, forsuring, og termokjemiske utvekslinger på havbunnen i De nordiske hav. NorEMSO skal produsere og gjøre høykvalitets-, nær-sanntidsdata tilgjengelig, noe som vil bidra til forbedring av modeller og værmeldinger. 

 

Tidligere artikler på nettet

Får klarsignal for nytt nasjonalt havobservatorium 

NorEMSO: Styrker observasjonskapasiteten til havs

CAGE contributes to new Norwegian deep-ocean observation system (engelsk)

Mer data fra havene

NYHET
fs2023_foto_trine_lise_sviggum_helgerud_norwegian_polar_institute-9.jpg

Tall oceanic mooring in the central Fram Strait from NorEMSO ready for another year

In September 2023, the central Fram Strait mooring F10 was serviced by the Norwegian Polar Insitute as part of the Nordic Seas node NorEMSO. This site forms an important component of the wider observing system across the Fram Strait, the largest gateway to the Arctic Ocean, monitoring in- and...
NYHET
K-Lander recovery.

Mooring and lander recovery at Sørkapp

A research cruise was conducted onboard the research vessel Kronprins Haakon from April 17th to April 24th 2023 in the frame of the infrastructure project NorEMSO (Norwegian node for the European Multidisciplinary Seafloor and Water column observatory network).
NYHET
Deployment of the EMSO Mohn Observatory lander touching the sea floor at 3050 m below sea surface.

EMSO-Mohn deployed at the Fåvne site along the Mohn Ridge

Last June, during the center for deep sea research cruise the Geo Department at UiB was able to deploy the observatory EMSO Mohn on Mohn Ridge at Fåvne. Within 6 hours after launching the observatory from the mother ship it was positioned less than 2 meters from target location. The world’s deepest...

NOREMSO PROSJEKTLEDELSE

Prosjektledere er Ilker Fer (UiB), sammen med medleder Benedicte Ferré (UiT).

Ilker Fer | ilker.fer@uib.no

Benedicte Ferre | benedicte.ferre@uit.no

logos