Hjem

Gruppe for nevropsykologisk fenotyping

Hovedinnhold

Nevropsykologisk dyp Fenotyping

Gruppeleder

Professor Astri Lundervold
Gruppe for nevropsykologisk fenotyping
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

N-5009 Bergen, Norge

tel: +47 55 58 62 16

 

Gruppe for Nevropsykologisk dyp Fenotyping (NdP)

Gruppe for nevropsykologiske dyp fenotyping (NdP) utfører forskning innen et bredt spekter av somatiske og nevropsykiatriske tilstander. Målet er å tilpasse behandling til person-spesifikke og multidimensjonale (dype) helseprofiler i forskjellige livsfaser. Vår deltakelse i tverrfaglige team er hovedsakelig dedikert til vurdering og håndtering av kognitive, emosjonelle og sosiale funksjoner.

I løpet av årene har NdP gruppen bidratt til studier som utforsker kjernesymptomene på ADHD og andre nevropsykiatriske og nevrologiske tilstander. Vår interesse omfatter nå også samspillet mellom tarm og hjerne, og vi deltar i utvikling av/gjennomføring av behandlingsstudier som omfatter eldre med fysisk funksjonsfall, voksne personer med hjernesvulst, og eldre som viser tidlige tegn på Alzheimers sykdom.

Metodisk benytter vi vurderingsverktøy som omfatter tradisjonelle penn-og-papir tester, spørreskjema/intervju, datastyrt testing og sensordata, med målsetting om å integrere og simultant analysere data fra forskjellige kilder. Med et slikt helhetlig perspektiv på helse kombinert med et engasjement for teknologisk fremskritt, sikter NdP-gruppen mot å gi verdifulle bidrag til feltet nevropsykologi gjennom klinisk forskning og utdanning/praksis.

 

Deltakelse i prosjekter:

Bergen-Brain-Gut study

Bergen Child Study

Adult ADHD Study

ERA-NET: DynAMoND

Music for the Brain (M4M)

NADage