Hjem

Gruppe for nevropsykologisk fenotyping

Hovedinnhold

Mennesker i ulike aldersgrupper

Gruppeleder

Professor Astri Lundervold
Gruppe for nevropsykologisk fenotyping
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Jonas Liesvei 91
N-5009 Bergen, Norge

tel: +47 55 58 62 16

 

Gruppe for nevropsykologisk fenotyping arbeider med nevropsykologiske karakteristika ved normal funksjon og ulike nevropsykiatriske tilstander (ADHD, autisme og andre utviklingsforstyrrelser, depresjon og degenerative sykdommer). En nevropsykologisk undersøkelse omfatter tester, spørreskjema og intervju for kartlegging av kognitiv så vel som sensorisk-motorisk, emosjonell og sosial funksjon. Resultater fra en slik kartlegging relateres til hjernen ut i fra allerede etablert kunnskap, men forskning gir mulighet til å etterprøve og gi ny kunnskap gjennom et flerfaglig samarbeid med eksperter innen klinisk medisin, nevrovitenskap, genetikk og matematikk.

 

 

Se gruppens engelskspråklige side