Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Hvordan tilpasser medieorganisasjoner seg i et endret medielandskap?

Nina Kvalheim disputerer onsdag 21.12.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Kampen om publikums oppmerksomhet. Om VG, multiplattformpublisering og strategiske beslutninger.

Hovedinnhold

Etablerte medieorganisasjoner har i lengre tid stått ovenfor usikre økonomiske tider. Endringer i mediebruk og et utall tilgjengelige informasjonstilbydere har blant annet ført til endringer i konkurransemessige forhold og forvitring av tradisjonelle inntektsmodeller. Dette har videre medført at aviser må tenke nytt om sitt daglige virke, og Kvalheim ser i sin avhandling nærmere på hvordan VG har tilnærmet seg disse endringene. Avhandlingen går fenomenet ’multiplattformpublisering’ nærmere etter i sømmene, og tar for seg VGs strategier knyttet til bruk av flere plattformer i den daglige nyhetsproduksjonen.

Basert på intervjuer med sentrale aktører i organisasjonen diskuterer Kvalheim tre sentrale dimensjoner knyttet til multiplattformpublisering; organisasjonens strukturelle innretning, innholdsstrategier og inntektsstrategier. Spesielt ser Kvalheim nærmere på hvorfor bestemte strategiske grep tas i bruk, og et av avhandlingens formål er å identifisere hvilke faktorer som påvirker VGs strategiske beslutninger.

Avhandlingen viser at til tross for at teknologisk utvikling muliggjør endringer strategisk utvikling i stor grad basert på institusjonelle regler, erfaring, etablerte aktørers tankesett og vaner. Samtidig viser avhandlingen at aktørene også tenker ’utenfor boksen’, og at de selv er med på å skape de strukturene de forholder seg til. Avhandlingen bidrar med ny innsikt i hvilken rolle institusjonelle og organisatoriske faktorer spiller for strategiutvikling, også i en ny tid.

Personalia

Nina Kvalheim (f. 1985) har en mastergrad i medievitenskap fra Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Etter endt mastergrad jobbet hun som vitenskapelig assistent før hun begynte på doktorgradsarbeidet. Doktorgradsstipendet var finansiert av Forskningsrådet. Hun er nå ansatt som universitetslektor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Veileder har vært professor Martin Eide.