Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NY DOKTORGRAD

Hvordan tilpasser medieorganisasjoner seg i et endret medielandskap?

Nina Kvalheim disputerer onsdag 21.12.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Kampen om publikums oppmerksomhet. Om VG, multiplattformpublisering og strategiske beslutninger.

Main content

Etablerte medieorganisasjoner har i lengre tid stått ovenfor usikre økonomiske tider. Endringer i mediebruk og et utall tilgjengelige informasjonstilbydere har blant annet ført til endringer i konkurransemessige forhold og forvitring av tradisjonelle inntektsmodeller. Dette har videre medført at aviser må tenke nytt om sitt daglige virke, og Kvalheim ser i sin avhandling nærmere på hvordan VG har tilnærmet seg disse endringene. Avhandlingen går fenomenet ’multiplattformpublisering’ nærmere etter i sømmene, og tar for seg VGs strategier knyttet til bruk av flere plattformer i den daglige nyhetsproduksjonen.

Basert på intervjuer med sentrale aktører i organisasjonen diskuterer Kvalheim tre sentrale dimensjoner knyttet til multiplattformpublisering; organisasjonens strukturelle innretning, innholdsstrategier og inntektsstrategier. Spesielt ser Kvalheim nærmere på hvorfor bestemte strategiske grep tas i bruk, og et av avhandlingens formål er å identifisere hvilke faktorer som påvirker VGs strategiske beslutninger.

Avhandlingen viser at til tross for at teknologisk utvikling muliggjør endringer strategisk utvikling i stor grad basert på institusjonelle regler, erfaring, etablerte aktørers tankesett og vaner. Samtidig viser avhandlingen at aktørene også tenker ’utenfor boksen’, og at de selv er med på å skape de strukturene de forholder seg til. Avhandlingen bidrar med ny innsikt i hvilken rolle institusjonelle og organisatoriske faktorer spiller for strategiutvikling, også i en ny tid.

Personalia

Nina Kvalheim (f. 1985) har en mastergrad i medievitenskap fra Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Etter endt mastergrad jobbet hun som vitenskapelig assistent før hun begynte på doktorgradsarbeidet. Doktorgradsstipendet var finansiert av Forskningsrådet. Hun er nå ansatt som universitetslektor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB. Veileder har vært professor Martin Eide.