Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

I hjertet av det egalitære Norge – au pairer i norske hjem

Mariya Bikova disputerer 2. februar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The Egalitarian Heart. Global Care Chains in the Filipino Au Pair Migration to Norway"

Hovedinnhold

I forskning og media fremstilles filippinske au pairer som fattige og upriviligerte kvinner som kommer til Norge av økonomisk nød. Den politiske debatten har fokusert på sosial dumping og ledet til lovendringer som skal beskytte både au pairene og deres familer. Disse endringene har blitt gjort på tross av liten kunnskap om hvordan au pairenes egne familier opplever au pair-migrasjonen.

Mariya Bikova er den første i Norge som ikke bare studerer hvordan familienes liv på Filippinene påvirkes når en mor, søster eller datter blir erstattet med kontanter fra Norge, men også hvordan norske egalitære verdier spiller inn i au pairenes hverdag.

Basert på intervjuer med au pairer i Norge og deres familier på Filippinene, viser studien at ikke alle au pairer kommer til Norge for pengenes skyld. Enkelte er genuint interessert i norsk kultur, og mange ser på au pair-oppholdet som en mulighet for læring og selvrealisering. Overraskende funn er også at ikke alle familier støtter deres døtres deltakelse i den norske au pair-ordningen. Samtidig viser studien at for familier med svakere økonomi er pengene fra Norge et viktig bidrag til familiebudsjettet.

Et annet viktig funn er at selv om det å bruke au pairer til å ta vaskejobben bryter med norske egalitære verdier, kommer disse verdiene au pairene til gode. Norske familier forsøker å behandle au pairene med likeverd og respekt. Dette resulterer i at au pairer i Norge får mer fritid til venner og aktiviteter, og trives bedre i Norge enn i andre land med au pair-ordninger.

Personalia

Mariya Bikova (f. 1980) har en mastergrad i sosiologi ved Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, under veiledning av professor Lise Widding Isaksen.