Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hverdagsrehabilitering overfor eldre hjemmeboende personer

Hanne Tuntland disputerer fredag 2. juni 2017 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Reablement in home-dwelling older adults».

Hovedinnhold

Hverdagsrehabilitering er en ny form for hjemmebasert rehabilitering som er primært rettet mot eldre personer med funksjonsfall. Hverdagsrehabilitering ble innført i den første norske kommunen i 2012. Siden den gang har denne formen for rehabilitering blitt innført i nær halvparten av landets kommuner, på tross av manglende forskning på rehabiliteringens effekt. De fleste av disse kommunene benytter vurderingsredskapet kalt Canadian Occupational Performance Measure (COPM) for å bestemme mål for rehabiliteringen og for å evaluere effekten av den når det gjelder mestring i dagliglivet.

Tuntland har utført tre studier med til sammen nesten 800 deltakere. Resultatene i den første studien viser at måleegenskapene til COPM er tilfredsstillende ved anvendelse på hjemmeboende eldre personer med ulike diagnoser. Tuntland har etablert en grense på tre poeng i endringsskår. Det betyr at en viktig bedring som følge av hverdagsrehabilitering krever minst tre poengs økning i skår. Ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleiere har den nødvendige kompetanse til å utføre COPM-kartlegging. COPM er et brukbart og håndterbart vurderingsredskap for eldre personer.

Resultatene i den andre studien viser at funksjonsnivå, kjønn, diagnose og motivasjon er faktorer som kan forutsi hvilke personer/grupper som gjør det bra eller dårlig i hverdagsrehabilitering. Til slutt viser resultatene i den tredje studien at hverdagsrehabilitering er en bedre intervensjon over tid sammenlignet med standard tjenester når det gjelder å bedre utførelse og tilfredshet i daglige aktiviteter for hjemmeboende eldre personer.

Personalia
Hanne Tuntland er ergoterapeut med mastergrad i helsefagvitenskap. Hun arbeider som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet og er tilknyttet Senter for omsorgsforskning Vest. Doktorgradsarbeidet er utført knyttet til forskergruppe i fysioterapi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.