Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Hverdagsrehabilitering overfor eldre hjemmeboende personer

Hanne Tuntland disputerer fredag 2. juni 2017 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Reablement in home-dwelling older adults».

Main content

Hverdagsrehabilitering er en ny form for hjemmebasert rehabilitering som er primært rettet mot eldre personer med funksjonsfall. Hverdagsrehabilitering ble innført i den første norske kommunen i 2012. Siden den gang har denne formen for rehabilitering blitt innført i nær halvparten av landets kommuner, på tross av manglende forskning på rehabiliteringens effekt. De fleste av disse kommunene benytter vurderingsredskapet kalt Canadian Occupational Performance Measure (COPM) for å bestemme mål for rehabiliteringen og for å evaluere effekten av den når det gjelder mestring i dagliglivet.

Tuntland har utført tre studier med til sammen nesten 800 deltakere. Resultatene i den første studien viser at måleegenskapene til COPM er tilfredsstillende ved anvendelse på hjemmeboende eldre personer med ulike diagnoser. Tuntland har etablert en grense på tre poeng i endringsskår. Det betyr at en viktig bedring som følge av hverdagsrehabilitering krever minst tre poengs økning i skår. Ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleiere har den nødvendige kompetanse til å utføre COPM-kartlegging. COPM er et brukbart og håndterbart vurderingsredskap for eldre personer.

Resultatene i den andre studien viser at funksjonsnivå, kjønn, diagnose og motivasjon er faktorer som kan forutsi hvilke personer/grupper som gjør det bra eller dårlig i hverdagsrehabilitering. Til slutt viser resultatene i den tredje studien at hverdagsrehabilitering er en bedre intervensjon over tid sammenlignet med standard tjenester når det gjelder å bedre utførelse og tilfredshet i daglige aktiviteter for hjemmeboende eldre personer.

Personalia
Hanne Tuntland er ergoterapeut med mastergrad i helsefagvitenskap. Hun arbeider som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet og er tilknyttet Senter for omsorgsforskning Vest. Doktorgradsarbeidet er utført knyttet til forskergruppe i fysioterapi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.