Hjem
Nye doktorgrader

Kroppsvekt og fysisk aktivitet hos voksne i Uganda

Barbara Kirunda disputerer fredag 16. juni 2017 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Body weight and physical activity of adults in rural Uganda”.

Hovedinnhold

Overvekt, fedme og fysisk inaktivitet øker over hele verden. I Afrika er det imidlertid lite data på både overvekt, fedme og fysisk inaktivitet, noe som trengs for å målrette tiltak for å øke fysisk aktivitet og forebygge fedme. Avhandlingen tar for seg forekomst av overvekt og fedme samt fysisk inaktivitet og stillesittende adferd blant voksne i Uganda. Dette ble vurdert ved måling av høyde, vekt, skrittellere og med spørreskjema om blant annet egenrapportert aktivitet.

Av de 1210 studiedeltakerne var 17,8 % overvektige (kroppsmasseindeks over 25) og 7 % hadde fedme (kroppsmasseindeks over 30). Det var høyere andel overvektige blant de som bodde bynært sammenlignet med de som bodde på landet (23,8 % mot 15,8 %). For fedme var forskjellen enda større (17,8 % mot 3,9 %).

Faktorer forbundet med overvekt og fedme var å være kvinne, å bo bynært, å være eldre enn 35 år samt å tilhøre et høyere sosioøkonomisk sjikt. Stillesittende adferd (mindre enn 5000 skritt/dag) forekom hos 18,8 % og fysisk inaktivitet hos 37,6% (mindre enn 7500 skritt/dag). Faktorer forbundet med stillesittende atferd var å være kvinne, å være over 65 år, å bo bynært og ha lavere utdanning. Gyldigheten av et spørreskjema fra WHO, Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ), ble også vurdert. Det var et stort sprik mellom aktivitet vurdert ved GPAQ-spørreskjemaet og skrittelling og GPAQ ble vurdert som lite egnet for vurdering av fysisk aktivitet i denne settingen.

På grunn av høy forekomst av overvekt, fedme, stillesittende adferd og fysisk inaktivitet blant ugandiske voksne, er det behov for målrettede tiltak for å øke aktivitetsnivå og forbygge overvekt og fedme.

Personalia

Barbara E. Kirunda er fra Uganda med en bachelorgrad i matvitenskap og teknologi og en mastergrad i folkehelse fra Makerere University i Uganda. Hun er assisterende lektor ved Seksjon for epidemiologi og biostatistikk ved Makerere University avdeling for Folkehelse. Hun har stor interesse for ernæring og fysisk aktivitet, epidemiologi, ikke-smittsomme sykdommer, reproduktiv helse og folkehelse.