Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kroppsvekt og fysisk aktivitet hos voksne i Uganda

Barbara Kirunda disputerer fredag 16. juni 2017 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Body weight and physical activity of adults in rural Uganda”.

Main content

Overvekt, fedme og fysisk inaktivitet øker over hele verden. I Afrika er det imidlertid lite data på både overvekt, fedme og fysisk inaktivitet, noe som trengs for å målrette tiltak for å øke fysisk aktivitet og forebygge fedme. Avhandlingen tar for seg forekomst av overvekt og fedme samt fysisk inaktivitet og stillesittende adferd blant voksne i Uganda. Dette ble vurdert ved måling av høyde, vekt, skrittellere og med spørreskjema om blant annet egenrapportert aktivitet.

Av de 1210 studiedeltakerne var 17,8 % overvektige (kroppsmasseindeks over 25) og 7 % hadde fedme (kroppsmasseindeks over 30). Det var høyere andel overvektige blant de som bodde bynært sammenlignet med de som bodde på landet (23,8 % mot 15,8 %). For fedme var forskjellen enda større (17,8 % mot 3,9 %).

Faktorer forbundet med overvekt og fedme var å være kvinne, å bo bynært, å være eldre enn 35 år samt å tilhøre et høyere sosioøkonomisk sjikt. Stillesittende adferd (mindre enn 5000 skritt/dag) forekom hos 18,8 % og fysisk inaktivitet hos 37,6% (mindre enn 7500 skritt/dag). Faktorer forbundet med stillesittende atferd var å være kvinne, å være over 65 år, å bo bynært og ha lavere utdanning. Gyldigheten av et spørreskjema fra WHO, Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ), ble også vurdert. Det var et stort sprik mellom aktivitet vurdert ved GPAQ-spørreskjemaet og skrittelling og GPAQ ble vurdert som lite egnet for vurdering av fysisk aktivitet i denne settingen.

På grunn av høy forekomst av overvekt, fedme, stillesittende adferd og fysisk inaktivitet blant ugandiske voksne, er det behov for målrettede tiltak for å øke aktivitetsnivå og forbygge overvekt og fedme.

Personalia

Barbara E. Kirunda er fra Uganda med en bachelorgrad i matvitenskap og teknologi og en mastergrad i folkehelse fra Makerere University i Uganda. Hun er assisterende lektor ved Seksjon for epidemiologi og biostatistikk ved Makerere University avdeling for Folkehelse. Hun har stor interesse for ernæring og fysisk aktivitet, epidemiologi, ikke-smittsomme sykdommer, reproduktiv helse og folkehelse.