Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Isbreer som røper hemmeligheter om fortidens klima

Henrik Løseth Jansen disputerer torsdag 29. juni 2017 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Late Glacial and Holocene glacier fluctuations and climatic implications in sub-arctic northern Norway».

Hovedinnhold

Klimaet i Nord-Norge er i stor grad et uttrykk av dynamiske og regionale aktører i klimasystemet. Gode eksempler på dette er blant annet tilgangen på varme fra havstrømmer som forplanter seg nordover i havområdene våre, i tillegg til plasseringen av polarfronten som skiller kald polarluft fra varm subtropisk luft i sør. Denne plasseringen gir en svært gunstig mulighet for å studere fortidens endringer i disse delene av klimasystemet.

I vår søken etter å forstå sammenhengen mellom de ulike delene av klimasystemet, har isbreer blitt brukt som en kilde til kunnskap om fortidens endringer i sommertemperatur og vinternedbør. For å rekonstruere tidligere endringer i isbreens størrelse, bruker Jansen sedimentkjerner og kartlegging av landformer ved to lokaliteter i Svartisen-området og en på Andøya i Nord-Norge. Studien på Andøya tar sikte på å rekonstruere vinternedbøren her gjennom den dramatiske utgangen av siste istid, fra nærmere 15 000 år før nåtid. De to studiene ved Svartisen dreier seg om isbrerekonstruksjon og endringer i vinternedbør gjennom gjeldende mellomistid.

Gjennom denne avhandlingen demonstrerer Jansen at vinternedbør er en svært sentral klimatisk årsak til endringer i brestørrelse og at dette må tas hensyn til nå klima skal rekonstrueres ved hjelp av isbreer.

Personalia
Henrik Løseth Jansen (f.1985) er oppvokst og bosatt i Bergen. Han fullførte mastergraden ved institutt for geografi våren 2010 og har i perioden 2010-2015 vært ansatt som universitetsstipendiat ved institutt for geografi.