Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Isbreer som røper hemmeligheter om fortidens klima

Henrik Løseth Jansen disputerer torsdag 29. juni 2017 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Late Glacial and Holocene glacier fluctuations and climatic implications in sub-arctic northern Norway».

Main content

Klimaet i Nord-Norge er i stor grad et uttrykk av dynamiske og regionale aktører i klimasystemet. Gode eksempler på dette er blant annet tilgangen på varme fra havstrømmer som forplanter seg nordover i havområdene våre, i tillegg til plasseringen av polarfronten som skiller kald polarluft fra varm subtropisk luft i sør. Denne plasseringen gir en svært gunstig mulighet for å studere fortidens endringer i disse delene av klimasystemet.

I vår søken etter å forstå sammenhengen mellom de ulike delene av klimasystemet, har isbreer blitt brukt som en kilde til kunnskap om fortidens endringer i sommertemperatur og vinternedbør. For å rekonstruere tidligere endringer i isbreens størrelse, bruker Jansen sedimentkjerner og kartlegging av landformer ved to lokaliteter i Svartisen-området og en på Andøya i Nord-Norge. Studien på Andøya tar sikte på å rekonstruere vinternedbøren her gjennom den dramatiske utgangen av siste istid, fra nærmere 15 000 år før nåtid. De to studiene ved Svartisen dreier seg om isbrerekonstruksjon og endringer i vinternedbør gjennom gjeldende mellomistid.

Gjennom denne avhandlingen demonstrerer Jansen at vinternedbør er en svært sentral klimatisk årsak til endringer i brestørrelse og at dette må tas hensyn til nå klima skal rekonstrueres ved hjelp av isbreer.

Personalia
Henrik Løseth Jansen (f.1985) er oppvokst og bosatt i Bergen. Han fullførte mastergraden ved institutt for geografi våren 2010 og har i perioden 2010-2015 vært ansatt som universitetsstipendiat ved institutt for geografi.