Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

HIV og amming: Vekst blant spedbarn i Sør-Afrika

Vundli Ramokolo disputerer mandag 4. desember 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Growth of HIV-exposed and HIV–unexposed children in South Africa: Anthropometric nutritional status and growth rates"

Hovedinnhold

Ett av fem mennesker med HIV og én av tre gravide med HIV globalt bor i Sør-Afrika. På grunn av antiretrovirale medisiner er det nå svært liten risiko for at HIV smittes fra mor til barn under svangerskap, fødsel og amming, men effekten av slike HIV-medisiner på barnet er ikke fullt ut forstått. 

Vundli Ramokolo har undersøkt vekst både hos barn som har vært eksponert for HIV i svangerskapet og amming og hos dem som ikke har vært eksponert. Hun har også sett på fødselsutfall og tidlig vekst hos barn der mor fikk antiretrovirale medisiner på ulike tidspunkt i svangerskapet. Hun har studert barnevekst både ved å bruke WHO sin velositetsstandard, en metode som er mindre brukt, og hun har brukt den nye Intergrowth-21 standarden for å se på vekst ved fødsel. 

I en studie hos HIV-ueksponerte barn fant hun at de som ikke ble ammet hadde høyere vekstvelositet i starten av livet og større risiko for overvekt og fedme ved 2 års alder.
I en annen studie sammenliknet hun vekst hos HIV-smittede versus ikke-smittede, men HIV-eksponerte barn. De HIV-smittede barna hadde dårligere oppnådd vekst og dårligere vekstvelositet enn ikke smittede barn. 

I et tredje arbeid så hun på fødselsutfall hos barn som var eksponert for HIV-medisiner i svangerskapet. Barn som ble født av kvinner som ikke hadde en viralt supprimert HIV-infeksjon hadde større sjanse for prematur fødsel. Men dersom mor startet behandlingen før svangerskapet, økte det også risikoen for prematur fødsel. 
Avhandlingen støtter viktigheten av å forebygge HIV smitte fra mor til barn i svangerskapet, men finner at HIV medisiner også kan innebære risiko for fosteret. På denne bakgrunn anbefales det å bedre rutinene for å følge effekten av HIV-medisiner.

Personalia
Vundli Ramokolo (f. 1983) har bachelor i molekylærvitenskap og mastergrad i Public Health og jobber ved Medical Research Council i Cape Town. PhD-graden utgår fra Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen. Hennes første veileder ved UiB, Jan van den Broeck, døde i 2014. Hovedveileder etterpå har vært Ingunn M. S. Engebretsen, og biveiledere Rolf Skjerven ved UiB og Tanya Doherty, Debra Jackson og Ameena E. Goga fra Sør-Afrika.