Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Frossen skulder og behandling med kortisoninjeksjoner

Satya Pal Sharma disputerer fredag 13. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Behandlingseffekt og utkommemål ved behandling av frossen skulder med kortisoninjeksjoner og om psykososiale faktorer påvirker resultatet."

Hovedinnhold

Frossen skulder er en smertefull og invalidiserende tilstand som fører til innskrenket bevegelighet i skulderledd og påvirker søvn og funksjon i stor grad. Tilstanden rammer 2-5 % av befolkningen og er hyppigere hos kvinner enn menn og vanligst i 50-60 års alder.

I hovedstudien vår ble en gruppe pasienter behandlet med kortisoninjeksjoner i skulderleddet, mens en annen gruppe ble behandlet med kortisoninjeksjoner og i tillegg saltvann i leddet for å presse leddhinnen (kapselen) rundt leddet ut for å se om det ga større effekt. Det ble gitt opp til fire injeksjoner over en periode på 8 uker. Disse to gruppene er sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke fikk kortison, hverken i tablett- eller injeksjonsform. Effekten ble målt med en smerte- og funksjonsskala. Etter 4 og 8 uker var det ingen nevneverdig forskjell mellom de to gruppene som fikk injeksjoner, men begge gruppene hadde klart større bedring på ca 50% enn kontrollgruppen.

Studien viste at det er nok å behandle frossen skulder med kortisoninjeksjoner i leddet og det er ikke nødvendig å sette ekstra saltvann i tillegg til kortison. Etter 12 måneder var det ingen forskjell mellom de tre gruppene. Dette er i tråd med naturlig tilhelingsprosess. For pasientene derimot er det viktig med tidlig smertelindring og få så nær normal funksjon som mulig. 

I den andre studien undersøkte vi også om andre helseplager kunne påvirke resultatet. Vi fant at andre helseplager kan påvirke symptomene ved frossen skulder men ikke grad av bedring. I den tredje studien undersøkte vi grad av samsvar mellom målingene fra to testere som målte bevegelsesutslag i skulderen hos pasienter i stående og liggende stilling. Studien viste bra samsvar mellom målingene fra de to testerne som målte bevegelsesutslag i skulderen. Dette betyr at det er stor pålitelighet når testere bruker samme testmetode i forbindelse med oppfølging av hverandres pasienter og i forskningsøyemed.

Personalia
Satya Pal Sharma kom til Norge fra India i 1977 som fysioterapeut og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1988. Han har vært interessert i muskel-skjelettlidelser og har undervist medisinstudenter og allmennleger i muskelskjelettlidelser i over 20 år. Han har arbeidet som allmennlege i Masfjorden kommune og siden 1996 i Bergen kommune ved Rolland legesenter i Åsane der han også har drevet «second opinion» praksis i forhold til muskel-skjelettlidelser i mange år.