Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Frossen skulder og behandling med kortisoninjeksjoner

Satya Pal Sharma disputerer fredag 13. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Behandlingseffekt og utkommemål ved behandling av frossen skulder med kortisoninjeksjoner og om psykososiale faktorer påvirker resultatet."

Main content

Frossen skulder er en smertefull og invalidiserende tilstand som fører til innskrenket bevegelighet i skulderledd og påvirker søvn og funksjon i stor grad. Tilstanden rammer 2-5 % av befolkningen og er hyppigere hos kvinner enn menn og vanligst i 50-60 års alder.

I hovedstudien vår ble en gruppe pasienter behandlet med kortisoninjeksjoner i skulderleddet, mens en annen gruppe ble behandlet med kortisoninjeksjoner og i tillegg saltvann i leddet for å presse leddhinnen (kapselen) rundt leddet ut for å se om det ga større effekt. Det ble gitt opp til fire injeksjoner over en periode på 8 uker. Disse to gruppene er sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke fikk kortison, hverken i tablett- eller injeksjonsform. Effekten ble målt med en smerte- og funksjonsskala. Etter 4 og 8 uker var det ingen nevneverdig forskjell mellom de to gruppene som fikk injeksjoner, men begge gruppene hadde klart større bedring på ca 50% enn kontrollgruppen.

Studien viste at det er nok å behandle frossen skulder med kortisoninjeksjoner i leddet og det er ikke nødvendig å sette ekstra saltvann i tillegg til kortison. Etter 12 måneder var det ingen forskjell mellom de tre gruppene. Dette er i tråd med naturlig tilhelingsprosess. For pasientene derimot er det viktig med tidlig smertelindring og få så nær normal funksjon som mulig. 

I den andre studien undersøkte vi også om andre helseplager kunne påvirke resultatet. Vi fant at andre helseplager kan påvirke symptomene ved frossen skulder men ikke grad av bedring. I den tredje studien undersøkte vi grad av samsvar mellom målingene fra to testere som målte bevegelsesutslag i skulderen hos pasienter i stående og liggende stilling. Studien viste bra samsvar mellom målingene fra de to testerne som målte bevegelsesutslag i skulderen. Dette betyr at det er stor pålitelighet når testere bruker samme testmetode i forbindelse med oppfølging av hverandres pasienter og i forskningsøyemed.

Personalia
Satya Pal Sharma kom til Norge fra India i 1977 som fysioterapeut og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1988. Han har vært interessert i muskel-skjelettlidelser og har undervist medisinstudenter og allmennleger i muskelskjelettlidelser i over 20 år. Han har arbeidet som allmennlege i Masfjorden kommune og siden 1996 i Bergen kommune ved Rolland legesenter i Åsane der han også har drevet «second opinion» praksis i forhold til muskel-skjelettlidelser i mange år.