Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Nye prognostiske markører ved melanom

Emilia Hugdahl disputerer fredag 20. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Prognostic and molecular markers in primary and metastatic cutaneous melanoma»

Hovedinnhold

Melanom (føflekkreft) er den mest alvorlige formen for hudkreft. Hvert år får ca. 2100 personer påvist melanom i Norge, en forekomst som er blant verdens høyeste. De fleste som får behandling i tidlig stadium er varig friske, men ved sykdom med spredning er prognosen dårlig. I Norge er melanom årsak til ca. 330 dødsfall per år. 

Det er behov for mer kunnskap om sykdommens biologi både i tidlig og avansert stadium, for bedre å kunne forutsi forløp og overlevelse, samt identifisere nye målrettede behandlingsmuligheter. I dag er tykkelsen av svulsten og mikroskopisk sårdannelse (ulcerasjon) i tumoroverflaten de to viktigste kjente prognostiske faktorene ved sykdom i tidlig stadium. 

I avhandlingen ble prognostisk verdi av ulike molekylære og tumor-biologiske markører undersøkt i primære melanom og metastaser (spredningssvulster) fra disse. 

Det ble funnet en assosiasjon med redusert overlevelse for primære melanom med positivt BRAF-V600E-proteinuttrykk, positivt TERT protein uttrykk, positivt UPAR-proteinuttrykk og økt antall nydannede blodkar. I lymfeknute-metastaser var histologisk vevsdød (nekrose) assosiert med redusert overlevelse. Videre ble det demonstrert at TERT mutasjons-status endret seg fra primær til avansert stadium av melanom hos en fjerdedel.

Resultatene i denne avhandlingen viser at biomarkører kan benyttes for å vurdere svulstenes aggressivitet og forutsi overlevelse ved melanom. Dette vil kunne få betydning for pasientbehandling.

Personalia
Emilia Hugdahl (f. 1980) er oppvokst i Bergen. Hun avla medisinsk embetseksamen ved UiB i 2006. Etter endt turnustjeneste (2009) har hun arbeidet som lege i spesialisering ved Hudavdelingen ved Haukeland universitetssykehus. Forskningsarbeidet utgår fra Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, Klinisk institutt 1, Seksjon for patologi, Universitetet i Bergen. Doktorgradsstipend i perioden 2014-2017 ble finansiert gjennom Norges Forskningsråds program for Senter for fremragende forskning (SFF).