Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Nye prognostiske markører ved melanom

Emilia Hugdahl disputerer fredag 20. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Prognostic and molecular markers in primary and metastatic cutaneous melanoma»

Main content

Melanom (føflekkreft) er den mest alvorlige formen for hudkreft. Hvert år får ca. 2100 personer påvist melanom i Norge, en forekomst som er blant verdens høyeste. De fleste som får behandling i tidlig stadium er varig friske, men ved sykdom med spredning er prognosen dårlig. I Norge er melanom årsak til ca. 330 dødsfall per år. 

Det er behov for mer kunnskap om sykdommens biologi både i tidlig og avansert stadium, for bedre å kunne forutsi forløp og overlevelse, samt identifisere nye målrettede behandlingsmuligheter. I dag er tykkelsen av svulsten og mikroskopisk sårdannelse (ulcerasjon) i tumoroverflaten de to viktigste kjente prognostiske faktorene ved sykdom i tidlig stadium. 

I avhandlingen ble prognostisk verdi av ulike molekylære og tumor-biologiske markører undersøkt i primære melanom og metastaser (spredningssvulster) fra disse. 

Det ble funnet en assosiasjon med redusert overlevelse for primære melanom med positivt BRAF-V600E-proteinuttrykk, positivt TERT protein uttrykk, positivt UPAR-proteinuttrykk og økt antall nydannede blodkar. I lymfeknute-metastaser var histologisk vevsdød (nekrose) assosiert med redusert overlevelse. Videre ble det demonstrert at TERT mutasjons-status endret seg fra primær til avansert stadium av melanom hos en fjerdedel.

Resultatene i denne avhandlingen viser at biomarkører kan benyttes for å vurdere svulstenes aggressivitet og forutsi overlevelse ved melanom. Dette vil kunne få betydning for pasientbehandling.

Personalia
Emilia Hugdahl (f. 1980) er oppvokst i Bergen. Hun avla medisinsk embetseksamen ved UiB i 2006. Etter endt turnustjeneste (2009) har hun arbeidet som lege i spesialisering ved Hudavdelingen ved Haukeland universitetssykehus. Forskningsarbeidet utgår fra Centre for Cancer Biomarkers CCBIO, Klinisk institutt 1, Seksjon for patologi, Universitetet i Bergen. Doktorgradsstipend i perioden 2014-2017 ble finansiert gjennom Norges Forskningsråds program for Senter for fremragende forskning (SFF).