Hjem
Nye doktorgrader

Do you bend or do you break?

Hugo Jose Herrera de Leon disputerer mandag 10. september 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Public Policy Planning to Enhance the Resilience of Socio-Ecological Systems to Climate Change: Operationalising Resilience Concepts from a Dynamic Perspective.

Hovedinnhold

Studiens tilnærming er basert på systemdynamikk for planlegging av robusthet mot klimaendringer i matssystemer. Både prosesser og oppnådd innsikt er nye i forskningslitteraturen, da de fokuserer på å beskrive operasjonelle aspekter av robusthet som kan generaliseres til flere kontekster og problemer. Prosessene er et hjelpemiddel for forskere og praktikere som jobber med å operasjonalisere robusthet i offentlige reguleringer. I tillegg leder innsikten fra flere diskusjoner med ulike interessenter og flere modelleringer til nye spørsmål forbundet med generelle mekanismer som driver motstandskraften i matsystemer.

Klimaendringer truer i hvilken grad samfunnsmessig, økonomisk og teknisk utvikling kan bidra til økt matsikkerhet globalt. Ekstremvær og økt værvariasjon forventes å ha direkte innvirkning på avlinger, og dermed på de tre viktigste effektene som stammer fra robuste matssystemer: matpriser, tilgang på mat og kvalitet.

Motstandsdyktighet brukes ofte for å beskrive hvilke midler man har tilgjengelig for å opprettholde effekter fra robuste matsystemer til tross for ekstreme værforhold eller uforutsigbart vær. Som konsept appellerer motstandsdyktighet til forskere og politikere, men brukes sjelden utover å være en metafor for å beskrive et idealisert system. Den begrensede bruken av motstandsdyktighet i politiske tiltak og offentlig planlegging er blant annet knyttet til manglende tilnærminger for å ta i bruk konsepter beskrevet i litteraturen i en planleggingsprosess.

Denne studien bidrar til å tette dette gapet ved å beskrive en tilnærming for faktisk å operasjonalisere robusthet i sosioøkologiske systemer. Studien undersøker særlig bruken av fasilitert systemdynamikk for å understøtte planlegging av motstandsdyktighet i småskala landbrukssystemer innenfor offentlig sektor.

Personalia

Hugo er født i Guatemala, der han har fullført studier i Engineering and Business Administration. Hans lidenskap for å forstå de systemiske årsakene bak komplekse miljø- og samfunnsproblemer ledet ham til Bergen for studier innen System Dynamics.

I 2014 fullførte han den europeiske masteren i System Dynamics, og han valgte å gå videre med doktorgradsstudiet under veiledning av professor Birgit Kopainsky.