Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Langtidseffekter av fiske og miljø på norsk vårgytende sild

Marion Claireaux disputerer 11.01.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Long-term changes in life history traits of Norwegian spring-spawning herring"

Innhold

Fiskeri-drevet evolusjon av livshistorieegenskaper utgjør en utfordring for fiskeriforvaltningen, siden genetiske endringer er vanskelig å reversere, og kan føre til tap av produktivitet og resiliens av fiskebestander. Målet med denne oppgaven er å undersøke hvordan andre egenskaper enn alder og lengde ved modning har blitt påvirket av fiskepresset i Norsk vårgytende sild. I tillegg gir den en oversikt over hvordan naturlig og menneskedrevet seleksjon i Norsk vårgytende sild kan ha endret seg i løpet av forrige århundre, og utforsker forklaringer for observerte trender.

Potensiell fiskeri-drevet evolusjon ble observert for reproduktiv investering og vekst av voksen Norsk vårgytende sild. Men, disse trendene er svake, og år til år variasjon er fremdeles hovedsakelig drevet av miljøfaktorer. I tillegg viser resultatene at fiske som velger fisk med spesifikk atferd kan forårsake endringer i naturlig dødelighet, men det er foreløpig ikke kjent hvor mye dette gjelder norsk vårgytende sild.

Tatt i betraktning den nåværende kunnskapen om fiskeri-drevet evolusjon, ser det ut til at dagens forvaltning av norsk vårgytende sild er tilpassede og den potensielle fiskeri-drevet evolusjonen vist i denne oppgaven har liten konsekvens for bestandens forvaltning i forhold til miljøvariabilitet. Nøye overvåking av bestanden er imidlertid nødvendig for å unngå eller redusere enhver skadelig effekt av fiskeri-drevet evolusjon kunne ha for bestandens produktivitet og, viktigst, bestandens potensiale for gjenoppbygging etter en kollaps.

Personalia

Marion Claireaux was born in Saint-Pierre and Miquelon, fransk oversjøisk territorium. Hun har BSc-grad I populasjonsbiologi fra Université de Bretagne Occidentale, Brest, Frankrike, og mastergrad  i marine økosystemer fra IUEM, Brest, Frankrike. Marion har vært ph.d.-student på Havforskningsinstituttet og UiB (2015-2018).

Hoverveileder er Katja Enberg (UiB) og biveileder Mikko Heino (UiB, Havforskningsinstituttet, IIASA).