Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Blodkreft kan endre hvordan celler snakker sammen

Ina Nepstad disputerer fredag 8. mars for ph.d-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: “The PI3K-Akt-mTOR intracellular signaling pathway in human acute myeloid leukemia”.

Innhold

Akutt myelogen leukemi (AML) er en aggressiv form for blodkreft. I blodet finner man blodceller med ulike funksjoner, som røde blodceller med ansvar for oksygentransport, hvite celler som tar del i kroppens immunrespons og blodplater som stopper blødninger. Ved AML oppstår det en ukontrollert vekst av umodne, blodceller som forstyrrer produksjonen av de friske cellene i beinmargen.

For at cellene i kroppen skal fungere normalt er de avhengige av å respondere på et bredt spekter av signaler. For å behandle disse signalene har celler etablert intrikate signalnettverk som tillater dem å overføre ytre signal til cellulære beslutninger. Alt dette reguleres av flere svært kompliserte signaleringsmekanismer. I kreftceller ser man ofte at flere av disse mekanismene ikke fungerer som de skal. Ved AML er det observert en oppregulering av et spesifikt signalspor kalt PI3K-Akt-mTOR, i over 60% av pasientene og en endring i dette signalsporet er forbundet med dårligere prognose for pasienten.

Nepstad har i sitt doktorgradsarbeid sett på celleprøver fra en stor AML pasientgruppe for å kartlegge signalering gjennom PI3K-Akt-mTOR signalsporet. I avhandlingen inngår fire artikler som tar for seg hvordan komponentene i signalsporet er uttrykt med og uten ytre stimuli. Dette prosjektet har vist at pasienter kan deles i grupper basert på aktivering av signalsporet. AML pasienter er en heterogen pasientgruppe og viste stor variasjon i responsen på hemming av signalsporet. Resultatene viste også en sammenheng mellom ulike celletyper og dårlig prognose blant pasientene. PI3K-Akt-mTOR signalsporet er involvert i flere viktige cellulære oppgaver, og derfor kan det være et mulig terapeutisk mål i AML.
 

Personalia

Ina Nepstad er født i Bergen i 1983 og har en femårig master fra Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim (NTNU). Doktorgradsarbeidet ble utført ved Klinisk Institutt 2, Seksjon for Hematologi, Universitetet i Bergen (UiB), med professor Øystein Bruserud som hovedveileder og Dr. Håkon Reikvam og Dr. Kimberley Joanne Hatfield som biveiledere.