Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Sedimentære avsetningsrater og geologisk tid

Tore Aadland disputerer 13.03.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Disentangling time from siliciclastic sedimentary rocks.

Innhold

Ph.d.-kandidat Tore Aadland har jobbet med et prosjekt som undersøker hvor stor andel av geologisk tid som har satt spor etter seg i den stratigrafiske lagrekken. Han har arbeidet med denne problemstillingen ved å utlede matematiske modeller som beskriver sediment-akkumulasjon over geologisk tid og ved å analysere satellitt bilder fra de siste 30 årene for å finne empiriske modeller som beregner utbyggingsraten til moderne deltaiske kystlinjer.

Arbeidet skisserer en ny metodikk for analyse av sedimentære bergarter der man bruker moderne kystlinje utbyggingsrater for å forstå hvor lang tid det har tatt å avsette grunnmarine lagrekker i dyp geologisk tid.

Dette kan anvendes i oljeleting ved at det gir oss en bedre forståelse av dimensjonene og avsetningshistorien til potensielle reservoarbergarter.

Personalia

Tore Aadland er født i Ålesund, og har vokst opp i Tvedestrand. Han har en mastergrad i geologi i fra Universitetet i Bergen.