Hjem
Nye doktorgrader

Kolesterol kan fremme oligomerisering av alpha-synuclein

Martin Jakubec disputerer 22.03.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Neuronal cell lipidomics and role of cholesterol in α-synuclein binding and aggregation.

Innhold

Kolesterol er et av de vanligste lipidene i den menneskelige hjerne og utgjør opptil 30% av dens totale lipidmasse. alpha-Synuclein er et lite protein, som er involvert i dannelsen av plakk i menneskehjerner under progresjonen av Parkinsons sykdom. Det har blitt vist at lipidkomponentene i hjernen spiller en viktig rolle i alpha-Synuclein-aggregering. Kolesterolens rolle i denne prosessen har imidlertid ikke blitt forklart i detalj, og nyere forskning viser motstridende resultater. Et av problemene i denne forskningen er at det mangler egnede lipidmodeller som kan brukes sammen med et spekter av metoder for å klare opp i forstyrrende faktorer.

Ved hjelp av et styren-maleinsyrepolymer har vi etablert et nytt og svært anvendelig lipidmodellsystem, nanodisker, og inkludert kolesterol i disse. Vi har så testet hvordan disse lipid nanodiskene vil påvirke aggregasjonsegenskapene til alpha-Synuclein. Vi observerte at lipidblandinger med høyt mengde kolesterol fører til høyere aggregeringshastigheter. Disse kan reduseres ved tilstedeværelsen av ladede lipidarter, som fosfatidylglyserol.

Disse funnene foreslår videre at bestemte endringer i lipidsammensetningen kan føre til tidlig utvikling av Parkinsons sykdom, og det kan tentativt forklare hvorfor noen neuroner er mer resistente mot alpha-Synuclein-aggregering enn andre nerveceller.

Personalia

Martin Jakubec (1987) ble født i Šumperk i Tsjekkia. Han tok begge sine masteroppgaver (en i biokjemi og mikrobiologi) ved Masaryk Universitet i Brno i Tsjekkia.

I november 2015 begynte han å jobbe med doktorgradsavhandlingen sin ved Institutt for Molekylærbiologi som senere ble sammenslått til det nye Institutt for Biovitenskap. Doktorgraden ble gjennomført under veiledning av professor Øyvind Halskau.