Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Suksesshistorier og tapte muligheter! Geo-spatiale analyser kan bedre kontrollen av HIV-epidemien i Kenya

Anthony Waruru disputerer fredag 28. juni 2019 for ph.d.-graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen “Mapping HIV in Kenya: Geospatial variability of HIV diagnoses, treatment, and impact – Implications for HIV epidemic control”.

Hovedinnhold

Kontrollprogrammet for HIV i Kenya blir administrert fra store geografiske enheter tilsvarende «fylkeskommunale områder». Denne studien viser et behov for å bruke en mer finkornet inndeling av landet for å bedre forståelsen av HIV-programmet, identifisere geografisk variabilitet og å finne såkalte «hotspots» – steder med mange nye tilfeller av HIV – for mer målrettede tiltak.

Kenya er et land i Afrika sør for Sahara med en forekomst av HIV på 5% i den voksne befolkningen, det er derfor en generalisert HIV-epidemi. Det er vanskelig å målrette HIV-tjenester og HIV-intervensjoner når man ikke kjenner den geografiske variasjonen i HIV-smitte og mulige skjulte såkalte «hotspots» – hvor mange nye tilfeller av HIV inntreffer. Avhandlingen tar for seg den geografiske variasjonen av HIV og undersøker måter å avdekke svakheter i det forebyggende arbeidet for å redusere HIV-smitte og bedre HIV-behandling.

Selv om det har vært en enorm innsats for å få kontroll på HIV-epidemien i Kenya, er det fortsatt muligheter til å avdekke svakheter ved mer finkornete geografiske analyser og modellering. Kenya har 47 fylker, men fem av disse bidrar alene til over en tredjedel av landets HIV-byrde. Imidlertid må planleggingen av HIV-programmet ikke bare fokusere på den høyeste HIV-byrden, men også identifisere geografiske områder hvor det er uforholdsmessig mye spredning av HIV slik at resursene kan prioriteres på en god måte.

Waruru og kolleger viser at i områder hvor behandlingen av de fleste HIV-smittede er god slik at de har lave nivåer av HIV viruset i blodet, har HIV-smitteratene falt med halvparten. «Våre funn tyder på at i en generalisert HIV-epidemi som i Kenya er det viktig å identifisere geografiske klynger med betydelig høyere hiv-smitte og karakterisere populasjonene som bor i slike områder for å bedrive et effektivt forebyggende arbeid.»

Personalia

Anthony Waruru er født i Kenya i 1974, og har en bachelorgrad fra Egerton-universitetet i Kenya i 1999 og en mastergrad i internasjonal helse fra Universitetet i Bergen i 2003. Han er epidemiolog som arbeider med den amerikanske Centres for Disease Control and Prevention i Kenya med fokus på hiv-overvåkning og evaluering.

Han har vært med-forsker i ulike nasjonale hiv-undersøkelser og har deltatt i å utvikle nasjonale retningslinjer for hiv-overvåking.