Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Suksesshistorier og tapte muligheter! Geo-spatiale analyser kan bedre kontrollen av HIV-epidemien i Kenya

Anthony Waruru disputerer fredag 28. juni 2019 for ph.d.-graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, med avhandlingen “Mapping HIV in Kenya: Geospatial variability of HIV diagnoses, treatment, and impact – Implications for HIV epidemic control”.

Main content

Kontrollprogrammet for HIV i Kenya blir administrert fra store geografiske enheter tilsvarende «fylkeskommunale områder». Denne studien viser et behov for å bruke en mer finkornet inndeling av landet for å bedre forståelsen av HIV-programmet, identifisere geografisk variabilitet og å finne såkalte «hotspots» – steder med mange nye tilfeller av HIV – for mer målrettede tiltak.

Kenya er et land i Afrika sør for Sahara med en forekomst av HIV på 5% i den voksne befolkningen, det er derfor en generalisert HIV-epidemi. Det er vanskelig å målrette HIV-tjenester og HIV-intervensjoner når man ikke kjenner den geografiske variasjonen i HIV-smitte og mulige skjulte såkalte «hotspots» – hvor mange nye tilfeller av HIV inntreffer. Avhandlingen tar for seg den geografiske variasjonen av HIV og undersøker måter å avdekke svakheter i det forebyggende arbeidet for å redusere HIV-smitte og bedre HIV-behandling.

Selv om det har vært en enorm innsats for å få kontroll på HIV-epidemien i Kenya, er det fortsatt muligheter til å avdekke svakheter ved mer finkornete geografiske analyser og modellering. Kenya har 47 fylker, men fem av disse bidrar alene til over en tredjedel av landets HIV-byrde. Imidlertid må planleggingen av HIV-programmet ikke bare fokusere på den høyeste HIV-byrden, men også identifisere geografiske områder hvor det er uforholdsmessig mye spredning av HIV slik at resursene kan prioriteres på en god måte.

Waruru og kolleger viser at i områder hvor behandlingen av de fleste HIV-smittede er god slik at de har lave nivåer av HIV viruset i blodet, har HIV-smitteratene falt med halvparten. «Våre funn tyder på at i en generalisert HIV-epidemi som i Kenya er det viktig å identifisere geografiske klynger med betydelig høyere hiv-smitte og karakterisere populasjonene som bor i slike områder for å bedrive et effektivt forebyggende arbeid.»

Personalia

Anthony Waruru er født i Kenya i 1974, og har en bachelorgrad fra Egerton-universitetet i Kenya i 1999 og en mastergrad i internasjonal helse fra Universitetet i Bergen i 2003. Han er epidemiolog som arbeider med den amerikanske Centres for Disease Control and Prevention i Kenya med fokus på hiv-overvåkning og evaluering.

Han har vært med-forsker i ulike nasjonale hiv-undersøkelser og har deltatt i å utvikle nasjonale retningslinjer for hiv-overvåking.