Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Rom, rase og kjønn i fire sørafrikanske samtidsromaner

Nafeesa Tarajee Nichols disputerer 13. august 2019 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen "Popular Spaces; Space, Race and Gender in Four Post-Apartheid Novels".

Innhold

Denne studien undersøker fire sørafrikanske samtidsromaner i lys av deres forhold til rom, rase og kjønn etter apartheidregimets slutt. Romanene drøfter og dekonstruerer nasjonale fortellinger om det nye og frie systemet gjennom ironiske skildringer av innebygde apartheid-tidsstrukturer med geografiske restriksjoner og dominans.

En del av den prosessen som prosjektet argumenterer for er fremveksten av svart patriarkalsk styre i Sør-Afrika og dets påfølgende gjengivelse av materielt og diskursivt rom. For å problematisere og forklare hvordan kjønnede rom fungerer, trekker prosjektet på svart feministisk geografi som en strategi til å tenke igjennom begreper som hjem og intimitet som symbolske størrelser for nasjonen, rase- og kjønnspregete rom og byrom.

Avhandlingen utforsker romanenes underliggende tone med hensyn til tropen om det nye og dannelsen av kjønnede subjekter. Dels kommer dette frem i romanenes utfordring av faste forestillinger om det indre og det ytre rom. Romanene danner bilder av og feirer ulike alternative og opposisjonelle virkemidler, som gjør det mulig å bevege seg gjennom de  restriksjonsbegrensede- og kontrollstyrte geografiene. Avgjørende for disse motsetningene er måtene som romanene estetiserer og løfter hverdagen på, gjennom populærkulturen. Avhandlingen argumenterer for at populærkultur brukes for å skape frigjørende rom for romanfigurene. Disse rommene skapes ofte gjennom en trope av opasitet i motsetning til ideologier om gjennomsiktighet fra kolonitiden.

Til slutt diskuterer avhandlingen svarte feministiske forestillinger i to av romanene, som en strategi til å utforske hvordan populærkultur og feminisme potensielt skaper produktiv dialog med hensyn til kjønnete rom og motstand mot hvitt heteropatriarki.

Personalia

Nafeesa Tarajee Nichols er født i New York, USA. Hun tok bachelorgrad i engelsk i skjønnlitterær skriving ved Emory University i 1999 og mastergrad i litteraturvitenskap ved University of Georgia i 2004. Hennes feministiske forskningsarbeid er knyttet til sørafrikansk, afrikansk-amerikansk og karibisk litteratur, men også til populærkultur.

Hun har deltatt i forskjellige forsknings- og aktivist-initiativer i USA, Norge og Sør Afrika, og engasjerer seg i offentlige samtaler om den politiske situasjonen i USA.