Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Er enkarbonmetabolismen nøkkelen til individrettede kostråd?

Vegard Lysne disputerer fredag 4. oktober 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Biomarkers of one-carbon metabolism and B-vitamin status"

Hovedinnhold

Forebygging av kroniske livsstilssykdommer blir stadig viktigere, og kostholdet er en av de viktigste påvirkbare risikofaktorene. Enkarbonmetabolismen beskriver en spesifikk gruppe metabolske reaksjoner, som er involvert i mange prosesser i kroppen. Blodnivåene av biomarkører fra disse reaksjonene har blitt knyttet til risiko for flere sykdommer. God regulering av disse metabolske prosessene er derfor viktig for å opprettholde god helse og forebygge sykdom.

Maten vi spiser er relatert til enkarbonmetabolismen ved at den bidrar med byggesteiner og hjelpestoffer. Blant disse har vi B-vitaminer, som bidrar til at de ulike reaksjonene fungerer som de skal. En annen faktor som har blitt knyttet til reguleringen av enkarbonmetabolismen er reseptoren PPARα, som finnes i cellekjernen. PPARα er en viktig regulator av energimetabolismen, og er blant annet med å styre forbrenningen av fett, karbohydrat og protein. PPARα reguleres igjen av maten vi spiser, spesielt av ulike fettsyrer, og er derfor en potensiell mekanisme som knytter kosthold til enkarbonmetabolismen.

I sitt doktorgradsarbeid har Lysne utnyttet eksisterende data fra to eksperimentelle dyremodeller, og en populasjon bestående av nesten 2000 hjertepasienter. I dette materialet har han undersøkt metabolske og ernæringsrelaterte faktorer som påvirker blodnivåene av biomarkører for enkarbonmetabolismen og B-vitaminstatus. I de to dyrestudiene har rotter blitt behandlet med forbindelser som aktiverer PPARα, og arbeidet demonstrerer at dette har en betydelig effekt på nivåene av flere biomarkører i blod. Ved å studere sammensetningen av kostholdet, viser Lysne videre at proteininntaket og fettsyresammensetningen ser ut til å påvirke disse metabolske prosessene.

Resultatene fra dette prosjektet bidrar til å øke vår forståelse av hvordan enkarbonmetabolismen reguleres, og kan videre legge grunnlag for fremtidig arbeid mot å gi mer individrettede kostholdsråd basert på den enkeltes metabolske profil.

Personalia

Vegard Lysne (f.1988) er klinisk ernæringsfysiolog utdannet ved Universitetet i Bergen, 2014. Doktorgraden utgår fra Senter for Ernæring, Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen, og ble utført i samarbeid med forskergruppen for preventiv kardiologi, Haukeland Universitetssykehus. Hovedveileder har vært professor Ottar Nygård, med professor Jutta Dierkes, professor Per Magne Ueland og Ph.D. Elin Strand som biveiledere.