Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Satellittdata kan gi bedre varsel og overvåkning av tørke.

Jostein Blyverket disputerer 21.10.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Land Surface Data Assimilation of Satellite Derived Surface Soil Moisture.

Hovedinnhold

Klimaforskning viser at vi også her i Norge løper større risiko for langvarige perioder med ekstremvær i fremtiden, i form av både nedbør og tørke. Jostein har i sitt doktorgradsarbeid sett på hvordan man best kan bruke data-assimilering til å kombinere satellittobservasjoner av jordfuktighet med modellering av jordfuktighet, og slik potensielt oppnå bedre værvarsling samt bedre prognoser for flom og tørke.

Ved å kombinere informasjon om jordfuktighet fra satellitter og modeller, kan vi redusere usikkerheten som er knyttet til de to. Dette gjøres ved å kombinere det vi vet om usikkerheten knyttet til observasjoner og modeller i et rammeverk som kalles data-assimilering. Dette kan for eksempel gi oss forbedret informasjon om jordfuktighet i de dypere lagene av bakken.

Jordfuktighet er en betegnelse for mengden vann i den umettede delen av bakken, det vil si fra overflaten og ca. 2 meter ned. Selv om jordfuktigheten kun utgjør en liten brøkdel av vannets kretsløp spiller den en fundamental rolle, både i form av andel vann tilgjengelig for planter, og for værvarsling, klima, flom og tørke.

Av den grunn er jordfuktighet viktig å overvåke, og denne overvåkningen kan gjøres fra bakkestasjoner, satellitter eller modeller. Jostein har bl.a. benyttet seg av satellittobservasjoner fra Soil Moisture and Ocean Salinity satellitten til den Europeiske romfartsorganisasjonen ESA for å overvåke tørken sommeren 2018. Resultatene fra denne avhandlingen åpner for muligheter til å bruke satellittdata direkte til å kartlegge tørke over nordlige breddegrader, men også gjennom data-assimilering av jordfuktighet.

Personalia

Jostein Blyverket (f. 1990) er oppvokst i Nesbyen i Hallingdal. Han fullførte en mastergrad i beregningsorientert fysikk ved Universitetet i Oslo 2015. Høsten 2015 begynte han på sin doktorgrad ved NILU - Norsk institutt for luftforskning på Kjeller og Universitetet i Bergen.