Home
New phds

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny doktorgrad

Satellittdata kan gi bedre varsel og overvåkning av tørke.

Jostein Blyverket disputerer 21.10.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Land Surface Data Assimilation of Satellite Derived Surface Soil Moisture.

Main content

Klimaforskning viser at vi også her i Norge løper større risiko for langvarige perioder med ekstremvær i fremtiden, i form av både nedbør og tørke. Jostein har i sitt doktorgradsarbeid sett på hvordan man best kan bruke data-assimilering til å kombinere satellittobservasjoner av jordfuktighet med modellering av jordfuktighet, og slik potensielt oppnå bedre værvarsling samt bedre prognoser for flom og tørke.

Ved å kombinere informasjon om jordfuktighet fra satellitter og modeller, kan vi redusere usikkerheten som er knyttet til de to. Dette gjøres ved å kombinere det vi vet om usikkerheten knyttet til observasjoner og modeller i et rammeverk som kalles data-assimilering. Dette kan for eksempel gi oss forbedret informasjon om jordfuktighet i de dypere lagene av bakken.

Jordfuktighet er en betegnelse for mengden vann i den umettede delen av bakken, det vil si fra overflaten og ca. 2 meter ned. Selv om jordfuktigheten kun utgjør en liten brøkdel av vannets kretsløp spiller den en fundamental rolle, både i form av andel vann tilgjengelig for planter, og for værvarsling, klima, flom og tørke.

Av den grunn er jordfuktighet viktig å overvåke, og denne overvåkningen kan gjøres fra bakkestasjoner, satellitter eller modeller. Jostein har bl.a. benyttet seg av satellittobservasjoner fra Soil Moisture and Ocean Salinity satellitten til den Europeiske romfartsorganisasjonen ESA for å overvåke tørken sommeren 2018. Resultatene fra denne avhandlingen åpner for muligheter til å bruke satellittdata direkte til å kartlegge tørke over nordlige breddegrader, men også gjennom data-assimilering av jordfuktighet.

Personalia

Jostein Blyverket (f. 1990) er oppvokst i Nesbyen i Hallingdal. Han fullførte en mastergrad i beregningsorientert fysikk ved Universitetet i Oslo 2015. Høsten 2015 begynte han på sin doktorgrad ved NILU - Norsk institutt for luftforskning på Kjeller og Universitetet i Bergen.