Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan asymmetrier mellom nord og sørlys blir redusert

Anders Ohma disputerer 17.10.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "How Asymmetries in Geospace Evolve During Increased Tail Reconnection".

Nord- og sørlys blir ofte ansett som speilbilder av hverandre, men det er mange faktorer som kan påvirke dette og dermed gjøre polarlyset asymmetrisk. De siste årene har det vært store fremskritt i vår forståelse av hvordan kobling mellom solvinden og magnetosfæren leder til slik asymmetri mellom de to halvkulene. I denne sammenhengen betyr asymmetri at jordens magnetfelt er fordreid fra normaltilstanden, som blant annet fører til at nord- og sørlys forekommer på forskjellig magnetisk lengdegrad. I denne avhandlingen undersøkte vi hvordan aktivitet på nattsiden påvirker denne forskyvningen mellom de to halvkulene gjennom en prosess som kaller "reconnection". Tidligere har forskere antatt at denne prosessen introduserer asymmetri i polarlyset, men i denne avhandlingen viser vi at det motsatte er tilfelle, nemlig at økt aktivitet leder til større likhet mellom de to halvkulene.

Ved å studere samtidige satellittbilder av nord- og sørlys på tidspunkter hvor forholdene i solvinden ledet til asymmetri, undersøkte vi hvordan forskyvingen mellom den nordlige og sørlige halvkulen utviklet seg gjennom kraftige polarlysutbrudd. Som forventet startet utbruddene på forskjellig magnetisk lengdegrad i de to halvkulene, men vi viste at disse forskjellene ble redusert etter vært som utbruddene utviklet seg. Dette førte til at området med polarlys tilslutt dekket de samme områdene i de to halvkulene. Dette har vært vist en gang tidligere, men gjennom to studier fant vi mange nye eksempler på denne reduksjonen. I tillegg relaterte vi forandringen direkte til økt aktivitet på nattsiden. I en tredje studie undersøkte vi hvordan transporten av plasma i magnetosfæren ble påvirket av aktivitet på nattsiden. Vi fant ut at retningen på den gjennomsnittlige transporten ble likere i den nordlige og sørlige hemisfæren ved økt aktivitet, for ellers like forhold. Dette resultatet antyder også at økt aktivitet modererer asymmetriene påført av solvinden.

Personalia

Anders Ohma ble født i 1988 og kommer fra Ask på Askøy. Han tok mastergrad ved Universitetet i Bergen i 2015 og startet doktorgradsarbeidet i 2016 ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen. Veileder har vært Nikolai Østgaard ved Birkelandsenteret for romforskning, UiB.