Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Karakterisering av legemiddelleveringsystemer

Malgorzata Wisniewska-Dale disputerer 08.11.19 for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Characterizing mass transport in hydrogels using Nuclear Magnetic Resonance".

Hovedinnhold

I løpet av de siste tiårene har legemiddelleveringssystem blitt et viktig forskningsemne på det farmasøytiske fagområdet. Konvensjonelt oppnås den terapeutiske konsentrasjonen av et legemiddel i blodet ved gjentatte administrasjoner i form av piller eller injeksjoner. En slik administrering fører til en ustabil legemiddelkonsentrasjon i blodet da den forhøyes rett etter administreringen og deretter synker raskt. Et legemiddelleveringssystem leverer terapeutisk aktive forbindelser på en kontrollert måte med hensyn til tidsperiode og utslippshastighet, og opprettholder legemiddelkonsentrasjon i organismen i det terapeutiske vinduet.

Bruk av hydrogeler for applikasjoner i områder som legemiddelleveringssystem, vevstekniske stillaser, kontaktlinser og sårforbindinger er blitt meget populært på grunn av deres justerbare porøse struktur. På grunn av deres ikke-invasive karakter, har kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi og magnetresonanstomografi (MRI) ofte blitt brukt til å studere legemiddelleveringssystemer ved å overvåke molekylær massetransport.

I avhandlingen min har jeg etablert en pålitelig metodikk for å bestemme de strukturelle egenskapene til hydrogeler. Videre har jeg undersøkt effekten av strukturelle egenskaper på molekylær massetransport i hydrogeler. Til slutt har jeg forsket på hvordan NMR og MRI-teknikker kan brukes for å forbedre eksisterende eksperimentelle prosedyrer for å karakterisere utslipp av legemidler fra hydrogeler.

Personalia

Malgorzata Wisniewska-Dale (f.1990) er født og oppvokst i Polen. Hun fullførte mastergrad i Biomedisinske Metoder og Teknologi ved Malmö Universitet i 2014. Siden 2015 har hun arbeidet med doktorgraden sin ved Kjemisk institutt.

Hovedveileder har vært førsteamanuensis John Georg Seland og førsteamanuensis Kristine Spildo har vært biveileder.