Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

En britisk soldats personlige fotografier som kilde til en lite kjent historie

Pauline Ann Hoath disputerer 15. november 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "A Photographic View from Below: A Soldier’s Story from the Mandates of Iraq and Palestine 1922-1926".

Hovedinnhold

Temaet for avhandlingen er hvordan livshistorien til en britisk soldat som tjenestegjorde i de britiske mandatene Irak og Palestina på 1920-tallet kan integreres i historien med utgangspunkt i hans private brev og fotografiske materiale.  Avhandlingen tar opp tre hovedspørsmål: Hvilken rolle spilte fotografi i livet til soldaten som var doktorandens bestefar? Hvorfor er denne perioden i britisk militær - og politisk historie ukjent for det brede lag av briter i dag? Hva er fordelene og ulempene ved å bruke dette fotografiske materialet som historisk kilde?

Ved å tolke fotografiene individuelt er det vanskelig å fortelle en historie om mandatårene. Men bildene, sett i sammenheng med hverandre, samt i konteksten av brevene, politisk historie og andre eksterne kilder, er det avhandlingens hovedkonklusjon at de har potensiale til å belyse ikke bare familiehistorie, men også historien om de britiske mandatene i Irak og Palestina. Materialet gjør det også mulig å antyde mulige årsaker til hvorfor mandathistorien ikke er en del av den kollektive hukommelsen i Storbritannia i dag. 

Hvis fotografier er forstått som restene av spesifikke situasjoner, kan selv personlige og banale fotografier ha verdi som kilde til historiefortelling. Fotografiets motiv kan synes å være lite betydningsfull eller bare personlig, uten allmenn verdi og interesse, men omstendighetene og hendelsene der fotografiene oppsto i kan vise seg å være langt fra ubetydelige. En fordel ved en slik tilnærming synes å være at den kan brukes på fotografier som vanligvis ikke blir brukt for å illustrere historietekster, men som likevel kan åpne opp for flere historiefortellinger.

Personalia

Pauline Ann Hoath er født i 1953 i Hastings, England. Hun har en BA (Honours) i Scandinavian Studies fra University College, London fra 1984. Senere tok hun hovedfag i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen i 2003. Fra 2004 til og med 2015 var hun ansatt som universitetslektor i kunsthistorie ved UiB.

I perioden fra 2010 til 2013 var hun stipendiat i forskningsgruppen Nomadikon: New Ecologies of the Image ved Institutt for Informasjons – og medievitenskap UiB. Doktorgradsavhandlingen er tilknyttet Nomadikonprosjektet.