Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Behandling av øresykdommer og hørselstap i Malawi

Wakisa Mulwafu disputerer 29. april 2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Integration of ear and hearing care into primary health care in Malawi with special reference to task-sharing".

Hovedinnhold

Wakisa Mulwafu har i sitt doktorgradsarbeid vist at det er høy forekomst av øre- og hørselssykdommer i Malawi og resten av Afrika sør for Sahara, samt at de fleste av årsakene til hørselstap (63-97 %) kan unngås. De fleste sykdommene kan håndteres i primærhelsetjenesten. Dessverre viser studien også at disse landene mangler kapasitet til å behandle selv vanlige øresykdommer som ørevoks og øreinfeksjoner. Landene i Afrika sør for Sahara, inkludert Malawi, har 0,1 – 4,6 øre-nese-halsleger per million innbyggere sammenlignet med 23,6 i Storbritannia. 

Studien har også vist hvordan hørselstap påvirker barn i Malawi. Hørselstap har negativ innvirkning på sosiale aktiviter. Barna har vansker med å kommunisere, med å få venner og går i mindre grad på skole. Studien viser at det er viktig med effektiv oppfølging av barn med hørselstap.

Studien viser særlig betydningen av oppgaveforskyvning (eng. task-shifting) på grunn av den store forekomsten av hørselstap og kritisk mangel på øre-nese-halsleger, audiografer og logopeder. Opplæring av helsearbeidere i landsbyene (eng. community health workers) har vist seg å heve kunnskapsnivået og gjøre det mulig å identifisere folk som trenger behandling for øre- og hørselslidelser.

Personalia

Wakisa Mulwafu er øre-nese-halslege tilknyttet Det Medisinske Fakultet (College of Medicine) ved Universitetet i Malawi. Hoveddelen av doktorgradsarbeidet ble utført i Malawi i samarbeid med London School of Hygiene and Tropical Medicine og Universitetet i Bergen. Hans veiledere er Frederik Kragerud Goplen, Asgaut Viste og Hannah Kuper.