Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Magnetisk resonans og fuktegenskaper i reservoarbergarter

Henrik Nicolay Sørgård disputerer 30.6.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Wetting in Porous Media: A Nuclear Magnetic Resonance Study.".

Hovedinnhold

Petroleumsreservoarer dannes når petroleumsmigrering i porøse bergarter stoppes av et lag med ugjennomtrengelig bergart. Petroleumsressurser utvinnes fra slike reservoarer i porøse bergarter ved hjelp av produksjons og injeksjonsbrønner. Hvordan reservoarfluider fordeles i en pore bestemmes i stor grad av fuktingen til reservoaroverflaten og fordelingen av reservoarfluider på porenivå spiller en stor rolle i utvinningspotensialet. Fuktingen til reservoaroverflaten er derfor blant de viktigste parameterne når man utvikler en utvinningsstrategi.

Nukleær Magnetisk Resonans (NMR) ble oppdaget i 1946 og har siden da utviklet seg til et eget forskningsfelt i seg selv. NMR har siden starten vært et særdeles viktig verktøy for molekylær strukturoppklaring og det tok heller ikke lang tid før petroleumslaboratorier inkorporerte NMR. I denne avhandlingen er NMR det primære analyseinstrumentet.

Gjennom to publikasjoner introduserer vi ny innsikt i mekanismene som står bak den naturlig forekommende fuktendringen som oppstår når ulike bergarter kommer i kontakt med råolje. Funn fra arbeidet bak disse to publikasjonene ble tatt videre og inkorporert i et modellsystem for undersøkelse av fukt på kjerneprøveskala. Gjennom ytterligere to publikasjoner introduserer vi en ny metode for å vurdere fuktegenskaper i kjerneprøve-modeller med ukjent fukting basert på interne gradienter som er indusert av magnetisk susceptibilitetsforskjeller.

Personalia

Henrik Nicolay Sørgård har tidligere fullført bachelor og mastergrad innen petroleumsrelatert kjemi ved Universitetet i Bergen. Tidligere arbeidsplasser inkluderer Acrylicon Rogaland AS og Forsvarets Sanitetsbataljon.